Privacy statement

Met dit schrijven informeren wij u graag over het eventueel ontvangen en verwerken van uw gegevens. Zonder tegenbericht gaat Bond Beveiliging er van uit correct te handelen met uw toestemming.

Bezoekers www.bondbeveiliging.nl, mailverkeer en telefonisch contact.

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op www.bondbeveiliging.nl, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van u. Ook wanneer u een mailbericht verstuurt of telefonisch contact opneemt met Bond Beveiliging zullen wij bepaalde gegevens van u ontvangen. Wij spreken met dit schrijven uit dat wij zeer zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Met dit privacy statement willen wij u zo goed mogelijk informeren over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Welke gegevens kunnen wij van u ontvangen middels het contactformulier?

 • Uw naam
 • Uw mailadres
 • Eventuele aanvullingen middels het bericht dat u verstuurt.

Welke gegevens kunnen wij van u ontvangen middels mailverkeer?

 • Eventueel uw naam
 • Uw mailadres
 • Eventuele aanvullingen middels het bericht dat u verstuurt.

Welke gegevens kunnen wij van u ontvangen middels telefonisch contact?

 • Eventueel uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Eventuele aanvullingen tijdens het telefonisch contact.

Denkt u bij voorgaand besproken aanvullingen aan bijvoorbeeld uw organisatienaam, gegevens van uw organisatie (KVK, BTW). Het doel van deze gegevens is om u zo goed mogelijk te kunnen bereiken en bedienen binnen de kaders van de AVG wetgeving.

Werknemers en derden in dienst van Bond Beveiliging

Als doel om Akkoord aan te vragen voor toestemming aan korpschef en gebruik van handtekening worden de volgende gegevens verzameld van die persoon in kwestie;


 • Geboortenaam
 • Voornamen volledig
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Handtekening
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Pasfoto
 • SVPB verklaring
 • Nationaliteit
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Uitsluiting minderjarigen

Bond Beveiliging heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van minderjarigen (personen die niet het ouderdom van achttien jaar hebben bereikt) tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan achttien jaar. Wanneer er mogelijk gegevens zijn verzameld van bezoekers jonger dan achttien jaar verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen middels de contactgegevens op de website. Hierna zullen wij deze gegevens verwijderen uit ons bestand.

Bewaartermijn

BondBeveiliging verwijdert uw gegevens automatisch na één jaar na het laatste contact met die persoon of organisatie in kwestie.

Recht op inzage

U behoudt ten alle tijden het recht op inzage van uw gegevens. Indien wenselijk worden deze gegevens aangeleverd. Hierbij behoudt je het recht om jouw gegevens te laten corrigeren wanneer deze foutief zijn opgenomen.