Het nieuwe jaar door Bond Beveiliging ingeluid.

11-02-2020
Waar 2020 al mooi is begonnen doordat een teammember van Bond Beveiliging (opnieuw) papa is geworden begin januari. Heeft team Bond Beveiliging ook gezamenlijk op feestelijke wijze het nieuwe jaar ingeluid. Wij hebben gegeten en getoost op een succesvol en vooral gezond 2020.


Bond Beveiliging heeft heldere doelen voor ogen in 2020. Hierin staat het verder ontwikkelen van de eigen organisatie centraal. Belangrijke speerpunten zijn het opleiden van personeel om de operationele bezetting zowel kwalitatief als kwantitatief te verstevigen. En het automatiseren van bedrijfsprocessen om opdrachtgevers steeds efficiënter te kunnen bedienen.