Bond Beveiliging levert COVID-19 functionaris ter preventie van verdere verspreiding van het virus

04-05-2021

Sinds 13 maart 2020 zijn er coronamaatregelen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en toepassen van hygiënemaatregelen. Wat betekenen deze maatregelen voor de werkgever, de werknemer en de situatie op de werkplek?

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht, die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Het risico op besmetting met het coronavirus valt hier ook onder.

Niet alle werkgevers kunnen haar werknemers thuis laten werken. Het gaat hier om werkplekken in bedrijven en instellingen, zoals supermarkten, distributiecentra, transport, metaalindustrie enzovoort.  

Preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 binnen uw organisatie vraagt om flexibiliteit en inventieve oplossingen. Toezicht houden op alle COVID-19 maatregelen die van toepassing zijn kan een grote uitdaging zijn. Het zijn immers bijzondere maatregelen in bijzondere omstandigheden. 

COVID-19 functionaris 

Met het inhuren van een COVID-19 functionaris van Bond Beveiliging waarborgt u kwaliteit en minimaliseert u de veiligheidsrisico's in uw organisatie ter verspreiding van het virus. Bond Beveiliging heeft hier ervaring mee.  

Onze COVID-19 functionaris zorgt ervoor dat:

  • de bezoekers ten alle tijden 1,5 meter afstand kunnen houden;
  • contactpunten worden gedesinfecteerd; 
  • er toezicht wordt gehouden op de looproutes;
  • temperaturen van de bezoekers worden opgemeten bij ontvangst;
  • bezoekers worden aangesproken wanneer de geldende regels niet worden nageleefd.

Onze klanten TeCo CDC, Best Star Meat en JUMBO Foodmarkt zijn u al voor. Heeft u ook behoefte aan extra dienstverlening tijdens de COVID-19 periode?

Neem dan gerust contact met ons op!