Dienstrapportage

1.  Download het blanco rapport.
2. Sla het blanco rapport op als: Datum (dd-mm-jjjj) - Objectnaam - Naam beveiligingsbeambte.
3. Vul het rapport. 
4. Sla uw rapportage op.

5. Upload middels onderstaande button de rapportage.

6. Klik op indienen.